BSc (Hons) Finance and Investment (Top Up) including Pre-Sessional English Language (10 Weeks July)

Nodir ffioedd ar gyfer cyrsiau llawn amser fesul blwyddyn. Nodir ffioedd rhan amser fesul bob 20 credyd. Unwaith i chi gofrestru, bydd y ffi yn aros yr un peth trwy gydol eich amser yn astudio’r cwrs.

Costau Ychwanegol

Gall myfyrwyr gael gafael ar ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Gan amlaf, maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Cewch wybodaeth isod am unrhyw gostau ychwanegol, sy’n hanfodol neu’n ddewisol. Wrth reswm gall myfyrwyr ddewis prynu adnoddau personol eraill eu hunain, sy'n ychwanegol at y rheini a restrir i gefnogi eu hastudiaethau. Rhaid i fyfyrwyr dalu am gostau argraffu a'u deunyddiau ysgrifennu eu hunain.

UK and EU students

Apply via UCAS if you are a UK/EU residing applicant, applying for year 1 of a full-time undergraduate degree, Foundation Year, Foundation Degree or HND and you have not applied through UCAS before. If you are applying to study part-time, to top up your Foundation Degree or HND, or to transfer to USW from another institution, please apply directly

International students

Apply directly to the University if you live outside the UK/EU

Apply now 

Admissions statement