Mae’r Diwrnod Agored is-raddedig nesaf ar 5 Gorffennaf, ac mae’r digwyddiad rhan-amser ac ôl-raddedig nesaf ar 9 Medi. Dere i sgwrsio gyda’n darlithwyr a darganfod mwy am y cwrs.

Os nad ydych yn siwr ble ydym, gwyliwch ein ffilm newydd i gael yr ateb.

Archebwch eich lle

Mae gan Brifysgol De Cymru dros 300 o gyrsiau i'w cynnig. Gallwch bori drwy ein tudalennau pwnc i gael trosolwg o'n pynciau, neu os ydych yn gwybod pa bwnc hoffech ei astudio, ewch i'n archebu copi caled o'r prosbectws neu lawrlwytho fersiwn pdf.

Gwnewch gais am gwrs israddedig neu gwrs ôl-raddedig a addysgir, mewn un o’n campysau ym Mhontypridd, Caerdydd neu Gasnewydd. Rydym yn cynnig cyngor ar sut i gwblhau'r datganiad personol ac yn rhoi mwy o wybodaeth am sut i wneud cais am gyrsiau rhan amser ac ôl-raddedig

Ymgeisio nawr

The University provides a top class UK education with specialist courses such as Aerospace, International Business and Finance and the latest in Computing and Engineering. Our dedicated international student support team look after you from the moment you apply.

Study here

Gallwch lawrlwytho ein ap newydd UniBox USW i gael blas ar fywyd ar y campws cyn i chi gyrraedd. Cewch chi fwy o wybodaeth am beth sy'n digwydd yn y dosbarth, yn ogystal â'r newyddion diweddaraf am fywyd myfyriwr.

Mwy o wybodaeth

Uchafbwynt y flwyddyn academaidd yw graddio. Mae’n gyfle i fyfyrwyr i ddathlu eu llwyddiannau yng nghwmni eu ffrindiau a’u teulu. Bydd ein seremoniau haf yn rhedeg o 10-17 Gorffennaf.

Seremoniau Graddio

Pam astudio ym Mhrifysgol De Cymru?

Eich Gyrfa yn y Dyfodol

Caiff ein cyrsiau eu dylunio mewn cydweithrediad â chyflogwyr. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau yn cynnig cyfleodd i ennill profiad gwaith ac rydym yn cynnal darlithoedd allgyrsiol a gweithdai i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth.

A fyddaf yn cael swydd?

Addysgu o safon fyd-eang

Byddwch yn cael eich dysgu gan academyddion blaenllaw yn eu maes. Mae beirdd adnabyddus, seicolegwyr Olympaidd a Llysgennad Gofod ESA ymysg ein staff.

Pa mor dda yw’r athrawon?

Cefnogaeth ragorol

Drwy gydol eich astudiaethau, byddwch yn cael cyngor a chefnogaeth gyfeillgar gan ein tîm cymorth myfyrwyr hynod broffesiynol. Dyfarnwyd Gwobr Uwch y Times i ni’n ddiweddar am Gymorth Eithriadol i Fyfyrwyr.

Sut y byddwch yn fy nghefnogi?

Lleoliad

Bydd y Brifysgol, sy’n cwmpasu prif ddinasoedd de-ddwyrain Cymru, yn cynnig bywyd y ddinas a bywyd myfyriwr o fewn tafliad carreg i fynyddoedd, traethau a diwylliant prif ddinas.

Ble’r ydym ni?