Amdanom Ni

Mae Brifysgol De Cymru yw un o enwau mawr y byd addysg uwch yn y DU.

Gyda champysau yng Nghaerdydd, Pontypridd a Chasnewydd, mae'r Brifysgol yn enqog am ei phartneriaeth gyda chyflogwyr mawr. 

Y partneriaethau hyn yw un o'r rhesymau niferus pam mae 94% o'n myfyrwyr mewn sydd neu'n dilyn cyrsiau addysg bellach o fewn chwe mis iddynt raddio.

Dyddiadau'r tymor

Blwyddyn Academaidd 2016/17

Tymor yr Hydref
Dydd Llun 19 Medi 2016 – Tymor yn dechrau gyda chyfnod cofrestru/sefydlu     Dydd Llun 26 Medi 2016 – Addysgu'n dechrau
                                                       Dydd Gwener 16 Rhagfyr 2016 – Tymor yn dod i ben

Tymor yn Gwanwyn
Dydd Llun 9 Ionawr 2017 – Tymor yn dechrau

Dydd Gwener 7 Ebrill 2017 – Tymor yn dod i ben

Tymor yn Haf
Dydd Llun 1 Mai 2017 – Tymor yn dechrau

Dydd Gwener 2 Mehefin 2017 – Tymor yn dod i ben

Graddio

Seremonïau Gorffennaf 2017

Dydd Iau 6 Gorffennaf 2017

Seremonïau ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio yng Nghampws Caerdydd, a gynhelir yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Dydd Llun 10 - Dydd Gwener 21 July 2017

Seremonïau ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio yng nghampysau Pontypridd a Chasnewydd.

Am wybodaeth gyffredinol ar Raddio, cliciwch yma