Cyfadrannau ac Ysgolion

Mae gan Brifysgol De Cymru bedair cyfadran:

Cyfadran Busnes a Chymdeithas

Deon: Yr Athro Andrew Rogers

Ysgolion

 • Busnes
 • Y Gyfraith, Cyfrifeg a Chyllid
 • Y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Deon: Dr Lucy Meredith

Ysgolion

 • Cyfrifiadureg a Mathemateg
 • Peirianneg
 • Y Gwyddorau Cymhwysol

Cyfadran y Diwydiannau Creadigol

Deon: Jane McCloskey

Ysgolion

 • Cerddoriaeth a Pherfformio
 • Y Cyfryngau
 • Celf a Dylunio

Cyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg

Deon: Dr Martin Steggall

Ysgolion

 • Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig
 • Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Proffesiynol
 • Y Gwyddorau Gofal
 • Addysg, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Cymdeithasol