Campws Caerdydd

Google Map

Cardiff Campus Map

Cyfeiriad

Prifysgol De Cymru (Adeilad yr ATRiuM)
86-88 Heol Adam
Caerdydd
CF24 2FN

Cyfeiriad Atlantic House

Ffôn: 03455 76 01 01


Pethau i’w gweld a’u gwneud yng Nghaerdydd

Dewch i weld beth all prifddinas Cymru gynnig i fyfyrwyr:


Estyniad Adeilad yr ATRiuM

Bydd yr estyniad newydd yn agor ym Medi 2016.

Cyfarwyddiadau mewn car

O gyffyrdd 29, 32 neu 33 yr M4. Mae maes parcio mawr gyferbyn ag adeilad yr ATRiuM yn Adam Street, ac mae maes parcio arall yn Knox Road. Bydd angen troi i’r chwith oddi ar Fitzalan Place i gyrraedd Maes Parcio Knox Road os ydych chi’n dod o adeilad yr ATRiuM. Y cod post yw CF24 2FN.

Cyfarwyddiadau o G33 yr M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 33. Teithiwch i’r de, arwydd Bae Caerdydd, ar yr A4232. Gyrrwch am ryw 5 milltir, croeswch y bont dros Fae Caerdydd, ac ewch yn eich blaen drwy Dwnnel Butetown. Trowch i’r chwith yn y cylchfan, ac yna ewch ar draws y cylchfan nesaf ac i lôn ddeuol yr A4234, arwydd Canol y Ddinas (fe welwch Lanfa’r Iwerydd ar y dde). Ewch i ben y lôn hon, trowch i’r chwith i’r A4160, ac mae ATRiuM ar y dde.

Cyfarwyddiadau o G32 yr M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 32. Ewch i’r de ar yr A470, arwydd Canol Dinas Caerdydd. Parhewch ar yr A470 (North Road) nes cyrraedd Canol y Ddinas. Wrth i chi ddynesu at y goleuadau traffig (mae Prifysgol Caerdydd ar y chwith a maes parcio hir ar y dde) trowch i’r chwith i Boulevard de Nantes heibio i Neuadd y Ddinas ar y chwith.

Arhoswch ar y ffordd hon a gyrrwch o dan bont y rheilffordd yn y goleuadau traffig nesaf. Trowch i’r dde i mewn i Fitzalan Place. Ewch drwy’r goleuadau traffig cyntaf a chadwch i’r dde yn y goleuadau nesaf (dylech weld gorsaf dân ar y chwith). Ewch drwy’r goleuadau traffig nesaf ac mae ATRiuM ar y dde.

Cyfarwyddiadau o G29 yr M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 29. Trowch i’r chwith i’r A48, arwydd M4 Caerdydd. Ar ôl tua 4 milltir, cymerwch y tro sydd â’r arwydd Dociau a Dwyrain Caerdydd. Yn y cylchfan cymerwch yr allanfa 1af i Southern Way – A4161 (arwydd Dociau, Dwyrain Caerdydd). Cadwch i’r chwith, arwydd Canol y Ddinas. Yn y cylchfan cymerwch yr 2il allanfa i Heol Casnewydd – A4161, arwydd Canol y Ddinas. Ewch ar hyd Heol Casnewydd am tua 1.5 milltir. Trowch i’r chwith i Fitzalan Place (y chwith nesaf ar ôl Gwesty Holland House), arwydd Penarth. Ewch yn syth ymlaen yn y goleuadau traffig, yna cadwch i’r dde ac ewch i mewn i Adam Street. Bydd gorsaf dân ar y chwith. Ewch drwy set arall o oleuadau traffig. Mae ATRiuM ar y dde.

Cyfarwyddiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus

Ar y trên


Mae adeilad yr ATRiuM yng nghanol y ddinas. Mae’n daith fer ar droed i’r ATRiuM o orsaf reilffordd Heol y Frenhines Caerdydd neu orsaf reilffordd Caerdydd Canolog.

Ar y bws


Mae bysiau National Express yn teithio’n rheolaidd  i Gaerdydd o Lundain, Gorllewin Cymru, y Gogledd, Canolbarth Lloegr a De-Orllewin Lloegr. Mae hefyd wasanaeth uniongyrchol o feysydd awyr Heathrow, Gatwick a Bryste. Mae’n daith fer ar droed o’r orsaf fysiau i’r ATRiuM.

Cyfarwyddiadau o'r maes awyr

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas ac fe’i gwasanaethir gan gysylltiadau bws a thrên rheolaidd. Mae maes awyr Heathrow yn Llundain ryw ddwy awr a hanner i ffwrdd mewn car ac mae maes awyr ym Mryste hefyd.

Cyfeiriad Atlantic House

Atlantic House map

Cyfeiriad

Atlantic House West 
19-21 Tyndall Street
Caerdydd
CF10 4PP