Campws Dinas Casnewydd

Google Map

Newport Map

Cyfeiriad

Prifysgol De Cymru
Usk Way
Casnewydd
NP20 2BP

Ffôn: 03455 76 01 01


Cyfarwyddiadau mewn car

Nid yw Casnewydd ond dwy awr i ffwrdd o Lundain ar hyd yr M4. Mae traffyrdd a ffyrdd deuol eraill yn cysylltu Casnewydd â’r Gogledd, Canolbarth Lloegr, De-Ddwyrain a De-Orllewin Lloegr a Gorllewin Cymru. Mae arwyddion i’r ddau gampws ar yr M4.

Y cod post yw NP20 2BP.

Parcio

Mae nifer o feysydd parcio aml-lawr gerllaw Campws y Ddinas ac mae maes parcio Kingsway gyferbyn.

Cyfarwyddiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus

Ar y trên

Os ydych chi’n dod ar y trên, bydd yn cymryd tua 10 munud i gerdded o’r orsaf i Gampws y Ddinas. Mae yna wasanaethau ardderchog i Gasnewydd o’r holl ddinasoedd mawr. Mae’n awr a deugain munud o Lundain ac yn ddwy awr o Birmingham ar drenau cyflym sy’n mynd bob awr. Mae cyfarwyddiadau ar gael i’r rheiny sy’n teithio i Gampws y Ddinas ar droed – mae’n cymryd rhwng 10 a 15 munud.

Ar y bws

Mae bysiau National Express yn teithio’n rheolaidd  i Gasnewydd o Lundain, Gorllewin Cymru, y Gogledd, Canolbarth Lloegr a De-Orllewin Lloegr. Mae hefyd wasanaeth uniongyrchol o feysydd awyr Heathrow, Gatwick a Bryste.

Cyfarwyddiadau o'r maes awyr

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 27 milltir o'r campws ac fe’i gwasanaethir gan gysylltiadau bws a thrên rheolaidd. Mae maes awyr Heathrow yn Llundain ryw ddwy awr a hanner i ffwrdd mewn car ac mae maes awyr ym Mryste hefyd.