Trefforest, Campws Pontypridd


Google Map

Treforest map large

Cyfeiriad

Prifysgol De Cymru
Trefforest
Pontypridd
CF37 1DL

Rhif ffôn: 03455 76 01 01

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau mewn car
Cyfarwyddiadau ar y trên
Cyfarwyddiadau o'r maes awyr


Map o Drefforest
Dod o hyd i Ystafell

Campws Pontypridd Taith o'r Awyr

Campws Pontypridd, sy'n cynnwys Trefforest a Glyn-taf, yw campws mwyaf Prifysgol De Cymru. Gwyliwch y fideo o'r awyr i weld y campws a'r ardal leol:


Cyfarwyddiadau mewn car

O’r M4, gadewch yn C32 ac ymunwch â’r A470 tua’r gogledd i gyfeiriad Merthyr Tudful a Phontypridd. Ar ôl tua 6 milltir, fe welwch arwyddion ar gyfer yr A473 (Llantrisant) a Phrifysgol De Cymru. Cymerwch y troad cyntaf oddi ar y cylchfan, dros y bont. Trowch i’r chwith, yna cadwch i’r chwith, gan ddilyn yr arwyddion i fyny’r bryn ac i’r Brifysgol.

Os ydych yn teithio i’r Brifysgol tua’r de o’r A470, dilynwch yr A470 i Bontypridd gan adael ar y gyffordd gyda’r A4223 tuag at Bontypridd. Cymerwch y trydydd troad oddi ar y cylchfan ar ramp yr A470/A4058 ac arhoswch yn y lôn dde gan gymryd y 3ydd troad (A4058) oddi ar y cylchfan nesaf cyn troi i’r chwith ar Broadway/A473. Arhoswch ar yr A473 gan ddilyn yr arwyddion i fyny i’r Brifysgol.

Mae’r maes parcio ymwelwyr wedi’i leoli gyferbyn â’r prif gampws. Os ydych yn teithio i’r Brifysgol o’r A470 trowch i’r chwith ar y cylchfan bach wrth y prif gampws. Y cod post yw CF37 1DL.

Cyfarwyddiadau ar y trên

Mae trenau i Drefforest yn rhedeg yn rheolaidd o orsafoedd Caerdydd Canolog a Stryd y Frenhines Caerdydd, ac mae siwrneiau’n cymryd 20 munud fel arfer.

Cyfarwyddiadau o'r maes awyr

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas ac fe’i gwasanaethir gan gysylltiadau bws a thrên rheolaidd. Mae maes awyr Heathrow yn Llundain ryw ddwy awr a hanner i ffwrdd mewn car ac mae maes awyr ym Mryste hefyd.

Gwybodaeth i ymwelwyr