Parc Chwaraeon USW

Google Map

Sport Park Map

Cyfeiriad

Parc Chwaraeon USW
Pontypridd
CF37 5UP

Rhif Ffôn: 01443 654747

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau mewn car
Cyfarwyddiadau ar y trên 


Taith o'r Awyr

Gwyliwch y daith awyr o Barc Chwaraeon USW:


Cyfarwyddiadau mewn car

(O’r M4) Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 32 a theithiwch i’r gogledd ar yr A470 am ryw 4 milltir. Gadewch yr A470 yn y gyffordd sydd wedi’i marcio’n A4054 a chymerwch yr allanfa gyntaf i Ystad Ddiwydiannol Trefforest (A4054). Fe welwch arwyddion ar gyfer Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru ar y chwith, ychydig cyn cyrraedd adeilad cwmni ATS.  (O Ferthyr Tudful) Teithiwch i’r de ar yr A470 nes cyrraedd y gyffordd sydd wedi’i marcio’n A4054. Cymerwch y 4edd allanfa ar y cylchfan i mewn i Ystad Ddiwydiannol Trefforest (A4054). Fe welwch arwyddion ar gyfer Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru ar y chwith, ychydig cyn cyrraedd adeilad cwmni ATS.

 Cod post llywio lloeren: CF37 5UP

Cyfarwyddiadau ar y trên

Train links to Treforest Estate station (see map) run regularly from Cardiff Central and Cardiff Queen Street stations.


Sport Park map