Ysgolion a Cholegau

Mae gan ein Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau 11 aelod sydd â dros 30 mlynedd o brofiad ym maes AU. 

Mae aelodau'r tîm wedi dod atom o nifer o wahanol sectorau sy'n cynnwys dysgu, marchnata, rheoli digwyddiadau, hyrwyddo iechyd, addysg a datblygu cyrsiau cyfrwng Cymraeg. Mae hyd yn oed ganddyn nhw Gynghorydd lleol yn eu plith. 

Mae gwaith arferol y tîm yn cynnwys ymweliadau ysgolion/colegau, ffeiriau UCAS, Diwrnodau Agored ac Ymgeisydd, digwyddiadau pwnc-benodol, digwyddiadau i athrawon a chynghorwyr a chynhyrchu deunydd ymwybyddiaeth AU. 

Mewn blwyddyn arferol, mae'r tîm yn trefnu, mynychu ac yn cyflwyno dros 400 sesiwn mewn ysgolion/colegau, 25 ffair UCAS, 100 noson gyrfaoedd, 50 digwyddiad pwnc-benodol ar draws y campysau, 20 Diwrnod Agored ac Ymgeisydd ac yn cwrdd â dros 40,000 o fyfyrwyr!