Beth sy'n digwydd?

Daffodils

Dydd Mercher 1 Mawrth - Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi

12pm - Cinio yn Stilts, Campws Pontypridd | St David’s Day lunch in Stilts, Pontypridd Campus.

12pm - Lansiad Clwb Cinio Cymraeg yn y Cwrt Bwyd, Campws Dinas Casnewydd | Launch of Welsh Lunch Club at the Food Court, Newport City Campus (Cynhelir y clwb yn fisol wedi hynny | Monthly occurrence after this date)

2.30pm - Cymraeg@Crawshays, Campws Pontypridd - Cyfle i staff a myfyrwyr ddod at ei gilydd i ymarfer siarad Cymraeg | Opportunity for staff and students to come together to practise speaking Welsh.

5.30pm – 6.15pm – Clocsffit gyda Tudur Phillips! yn CA B414, Adeilad yr ATRiuM | Clog dancing with Tudur Phillips in CA B414, ATRiuM Building

Croeso i bawb!  All welcome!


Cinio Mawreddog Cangen De Cymru o’r  Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Gymdeithas Gymraeg

Nos Wener 31 Mawrth 2017 am 7pm yng Ngwesty’r Angel, Caerdydd

Pryd tri Chwrs

Gwisg Smart

Tocynnau - £25.00

Mae'n rhaid archebu tocyn ar-lein erbyn 27 Chwefror.

Coleg Cymraeg Branch logo

Dilynwch Cangen De Cymru ar Twitter, i gael y newyddion diweddaraf am y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru.