Beth sy'n digwydd?

Prifysgol De Cymru yn Eisteddfod yr Urdd, Penybont ar Ogwr, Taf ac Elái   Mistar_Urdd.jpg

Bydd gan y Brifysgol stondin ar faes Eisteddfod yr Urdd o Ddydd Llun 29 Mai - Ddydd Sadwrn 3 Mehefin. Cynhelir y digwyddiad ar gampws Pencoed Coleg Penybont. 

Dewch i stondin 2-3 i gael gwybod mwy am ddatblygiadau a chyrsiau'r Brifysgol. Trwy gyfres o weithgareddau pwnc-benodol i bob oedran, dyma gyfle gwych i siarad â staff y Brifysgol a chael mwy o wybodaeth am y cyfleoedd gall Prifysgol De Cymru eu cynnig i chi. 

Cewch fwy o wybodaeth yn y rhaglen.Dilynwch Prifysgol De Cymru ar Twitter, i gael y newyddion diweddaraf am y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru.