Cymdeithasu yn y Gymraeg

Cymdeithas Gymraeg Prifysgol De Cymru

Gellir mwynhau a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal ag astudio rhai modiwlau o fewn i rhai o’n cyrsiau.

Mae’r Gymdeithas Gymraeg yn trefnu gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y flwyddyn. O nosweithiau gwisg ffansi i ddigwyddiadau codi arian – byddi di siwr o fod yn ffeindio rhywbeth i ti fwynhau! Mae hefyd yn gyfle gwych i wneud llwyth o ffrindiau newydd.

Gelli di gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau’r GymGym trwy ymuno â'u tudalen Facebook neu ddilynwch y Gymdeithas ar Twitter