Diwrnodau Agored

Undergraduate Open Days Promo

Diwrnodau Agored Israddedig

Dod i Ddiwrnod Agored yw'r ffordd orau o ddarganfod a yw'r brifysgol yn iawn i chi. Gallwch grwydro'n campysau, cwrdd â'r bobl fydd yn eich dysgu a siarad â myfyrwyr presennol am sut le ydy hi.

Neilltuwch eich lle ar-lein heddiw

Nosweithiau Agored Ôlraddedig a Rhan-amser

Os ydych yn meddwl am astudio cwrs rhan-amser neu ôlraddedig, dewch i siarad â'n staff addysgu am y cwrs, ymchwil a chyfleoedd gyrfa. Cewch weld y campws a dysgu mwy am gyllido'ch astudiaethau.

Neilltuwch eich lle ar-lein heddiw


Nihar_Amoncar_19655.jpg