Diwrnod Agored Addysgu Cynradd Cymraeg

Yn ystod y diwrnod, cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth gwrdd â'n darlithwyr addysgu a gallwch elwa ar gyngor gwerthfawr wrth baratoi ar gyfer eich cyfweliad addysgu. Byddwch hefyd yn dysgu pam bod 99% o'n graddedigion addysgu wedi'u cyflogi neu'n astudio'n bellach o fewn chwe mis i raddio (Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, 2015). Os nad ydych wedi archebu lle ar ein Diwrnod Agored nesaf yna peidiwch â phoeni. Gallwch archebu lle yma.


Sesiwn Pwnc Addysgu Cynradd

Yn dilyn eich Sgwrs Groeso gyda Jamie James, Pennaeth yr Ysgol Addysg, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Cymdeithasol, byddwch yn mynychu cylchdro o sesiynau pwnc.   

Cyflwyniad i Addysgu Cynradd Cymraeg

Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno i Addysgu Cynradd ym Mhrifysgol De Cymru. Byddwch hefyd yn darganfod pam bod 99% o'n graddedigion addysgu cynradd wedi'u cyflogi neu'n astudio'n bellach o fewn chwe mis i raddio.

Paratoi ar gyfer Cyfweliad

Os ydych chi'n poeni am y broses gyfweld ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon yna bydd y sesiwn hon yn edrych sut i baratoi ar gyfer y cyfweliad drwy ymchwil a dadansoddi technegau cyfweld. Bydd Uwch Ddarlithydd Addysgu Cynradd ym Mhrifysgol De Cymru yn eich helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau Addysgu Cynradd y Brifysgol.

Datrys Problemau a Datblygu'r laith Gymraeg

Byddwch yn cymryd rhan mewn dwy sesiwn ymarferol ar y testunau Datrys Problemau a Datblygu'r laith Gymraeg, sydd wedi'u cynllunio i ddarparu blas ar fywyd myfyriwr Addysgu Cynradd ym Mhrifysgol De Cymru.

Stondin Cangen De Cymru

Dewch am sgwrs gyda’n Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y cyfleoedd pellach sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg y Brifysgol, megis ysgoloriaethau hael a digwyddiadau cymdeithasol.

Diwrnod Agored Israddedig


Mewn Diwrnod Agored gallwch gael golwg ar y campws, cwrdd â'r bobl fydd yn eich addysgu chi a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol am y profiad o astudio yma. 


Oriel Lluniau