Diwrnod Agored - Dydd Sadwrn 21 Hydref

Peidiwch â cholli cyfle i ddod i'n gweld!
Treforest campus coursepage

Cynhelir ein Diwrnod Agored ar Ddydd Sadwrn 21 Hydref

 

Pam dod i Ddiwrnod Agored?

Os ydych yn ystyried mynd i Brifysgol, Diwrnodau Agored yw'r ffordd orau o ganfod a yw'r Brifysgol yn iawn i chi. 

Gallwch drafod eich cwrs, dysgu mwy am gyllid myfyrwyr, darganfod ein campysau a chael mwy o wybodaeth am lety.

Mae'r Diwrnod Agored yn cael ei deilwra'n benodol i chi, a byddwch yn derbyn amserlen bersonol o flaenllaw.

 

Bydd gweithgareddau yn cynnwys:

  • Sgwrs pwnc-benodol a chyfle i gwrdd â'r darlithwyr - cofiwch ofyn am y cyfleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael!
  • Taith campws - gweld y campws a'i gyfleusterau
  • Teithiau llety - gweld lle gallech chi fyw
  • Sgwrs bywyd myfyriwr - cwrdd â myfyrwyr presennol 
  • Sgwrs cyllid - cyngor ar bopeth i ymwneud â ffioedd a chyllid 

 

Gallwch chi lawrlwytho ein ap Unibox, i gael mwy o wybodaeth am eich pwnc, eich amserlen a hyd yn oed cyfeiriadau i'r campws cywir o'ch lleoliad presennol.