Arian i Astudio

Ymgeiswch am ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg
Mared Theatr a Drama

Wedi ymgeisio i astudio gyda ni ym mis Medi ac eisiau astudio rhan o'ch cwrs yn Gymraeg? 

Mae nifer o ysgoloriaethau hael ar gael i fyfyrwyr sy'n dewis astudio o leiaf 40 credyd o gwrs cymwys trwy gyfrwng y Gymraeg:

Felly, ewch amdani!