Myfyrwyr yn perfformio yng nghynhyrchiad y Theatr Genedlaethol

Mae myfyrwyr BA (Anrh) Theatr a Drama wedi manteisio ar y cyfle i gymryd rhan mewn cynhyrchiad proffesiynol o Macbeth wrth weithio ar gynhyrchiad safle-benodol Theatr Genedlaethol Cymru.  

Llwyfannwyd y cynhyrchiad ar dir Castell Caerffili. Roedd y myfyrwyr yn gweithio fel rhan o'r ensemble, ochr yn ochr â chast proffesiynol yn cynnwys Richard Lynch (Pobl y Cwm, Y Gwyll) fel Macbeth a Ffion Dafis fel Y Fonesig Macbeth. Darlledwyd y cynhyrchiad yn fyw i ganolfannau ar draws Cymru, gan gynnwys Theatr Colwyn, Theatr y Torch, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Galeri Caernarfon a Chapter, Caerdydd.  

Dywedodd Sera Moore Williams, Arweinydd y cwrs: "Roedd cymryd rhan yn y cynhyrchiad hwn yn gyfle gwych i'r myfyrwyr. Mae cael cyfle i fod yn rhan o gynhyrchiad mor safonol a dechrau meithrin cysylltiadau yn y diwydiant yn brofiad amhrisiadwy i'r myfyrwyr, ac yn rhoi mantais iddynt pan fyddant yn graddio."  

Ychwanegodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, a chyfarwyddwr Macbeth:

“Ar ôl cael cyfle i gydweithio â myfyrwyr o Brifysgol De Cymru ar Y Bont, cynhyrchiad safle-benodol, yn 2013, pan oeddem yn ffurfio cast cymunedol ar gyfer ein cynhyrchiad Macbeth eleni, wnaethon ni ddim petruso cyn mynd at y brifysgol eto i gynnig cyfle tebyg. Fel yn 2013, dangosodd y myfyrwyr o Brifysgol De Cymru ymroddiad ac agwedd gwbl broffesiynol tuag at y prosiect, ac mewn rhannau megis arglwyddi, gwrachod a gweision roeddent yn agored i sialensau newydd ac yn hwyl i gydweithio â hwy.”