Cychwyn Arni - Wythnos y Glas 2017

Eich canllaw hanfodol ar gyfer dechrau yn PDC

Llongyfarchiadau ar gael eich derbyn i astudio ym Mhrifysgol De Cymru, a CHROESO!


Rydym yma i'ch helpu. Ar ôl i'ch lle gael ei gadarnhau gyda ni, ewch i wefan Cychwyn Arni.


Bydd y wefan hon yn mynd â chi trwy bopeth sydd angen arnoch chi i gychwyn astudio a byw fel myfyriwr newydd yn PDC!


Gallwch gofrestru ar-lein, cael gwybod am lety a dechrau cynllunio eich amserlen Wythnos y Glas! Cofiwch bod nifer o ddigwyddiadau ymlaen ar gyfer siaradwyr Cymraeg hefyd.