Astudio Ôl-raddedig - Chwefror 2018

Cyfle i roi cyfeiriad newydd i'ch gyrfa
Nency Philip Selvaraju from Malaysia - MSc Aviation Engineering and Management

Mae gennym gyrsiau ôl-raddedig a phroffesiynol sy'n dechrau ym mis Ionawr a mis Chwefror.

Gallwch wneud penderfyniad fydd yn newid eich bywyd trwy ddewis astudio cymhwyster ôl-raddedig neu broffesiynol gyda Phrifysgol De Cymru.

Gyda champysau ar draws de Cymru, ym Mhontypridd, Caerdydd a Chasnewydd, mae'n haws dod o hyd i cymhwyster ôl-raddedig i chi. Mae'n bosib y byddwch yn gymwys i ymgeisio am fenthyciad ôl-raddedig, yn ogystal ag Ysgoloriaeth Ôl-raddedig PDC.

Bydd cyrsiau yn dechrau ym mis Chwefror yn y meysydd canlynol:

  • Cyfrifeg a Chyllid
  • Cyfrifiadureg
  • Electroneg
  • Peirianneg
  • Nyrsio / Gwyddorau Iechyd
  • Rheoli a Busnes
  • Eiddo ac Adeiladu
  • Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

Os oes gennych gwestiwn, defnyddiwch ein teclyn sgwrsio ar-lein ar dudalen y cwrs, neu neilltuwch eich lle yn ein Noson Agored Ôl-raddedig mis yma.