Clirio - Athrawon a Chynghorwyr

Ar Ddiwrnod Canlyniadau Lefel A, mae ein Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau yma i helpu!

Cysylltwch â ni ar Ddydd Iau 17 Awst trwy ffonio ein Llinell Ffôn Penodedig ar gyfer Athrawon a Chynghorwyr ar 03455 76 07 51. Bydd ein tîm ar gael i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych am y broses glirio a chadarnhau ym Mhrifysgol De Cymru.


Cadarnhau:

Os yw'ch myfyrwyr wedi gwneud cais i astudio gyda ni'n barod, dylech eu hannog i wirio UCAS Trac i weld bod y lle wedi'i gadarnhau.

Os yw'r lle wedi'i gadarnhau, bydd manylion cofrestru yn cael eu hanfon atynt cyn bo hir. Gallent hefyd ymweld â’n gwefan ‘Getting Started’ i baratoi ar gyfer dechrau'r tymor.

Os nad yw'r lle wedi'i gadarnhau eto ar UCAS Trac, mae'n bosib ein bod dal i ystyried eu canlyniadau neu'n aros am wybodaeth ganddynt ee, canlyniadau TGAU. Cewch ganllaw i dermau Trac ar wefan UCAS a gall myfyrwyr gysylltu â ni'n uniongyrchol ar 03455 76 77 78.


Clirio:

Os yw'ch myfyrwyr eisiau gwneud cais i Brifysgol De Cymru trwy'r Broses Glirio, dylech eu hannog i ymweld â'n tudalennau Clirio i weld pa gyrsiau sydd ar gael. Gall myfyrwyr gysylltu â ni'n uniongyrchol ar 03455 76 06 06 i drafod eu cais a diogelu eu lle.

Dylech annog eich myfyrwyr i ymweld ag un o'n Diwrnodau Agored Clirio i drafod yr opsiynau sydd ar gael iddyn nhw.


Cofiwch am y rhieni!

Mae cyngor a chymorth ar gael ar ein tudalennau Rhieni'n Rhannu.


Adnoddau Ychwanegol:

Edrychwch ar Becyn Cymorth Cadarnhau a Chlirio UCAS am gymorth ychwanegol ar gyfer athrawon a chynghorwyr.