Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau | Scholarships and Bursaries

Gallwch weld yr ysgoloriaethau a bwrsariaethau amrywiol sydd ar gael i gefnogi eich myfyrwyr a lawrlwytho deunydd i'w hyrwyddo yn eich ysgol neu'ch coleg. Mae mwy o wybodaeth am ein hysgoloriaethau a'n bwrsariaethau ar gael yma. 

Check out the range of scholarships and bursaries we offer to support your students, and download our materials to promote them in your school or college. You can find out more about all our scholarships and bursaries here. 

If you would like a member of the Team to deliver a student finance session, please contact us. 

1920x1080-pixels-GWENT-BURSARY-(E)

1920x1080-pixels-GWENT-BURSARY-(W)

1920x1080-pixels-WELSH-MEDIUM-BURSARY-(E)

1920x1080-pixels-WELSH-MEDIUM-BURSARY-(W)

1920x1080-pixels-SPORTS-SCHOLARSHIPS-(E)

1920x1080-pixels-SPORTS-SCHOLARSHIPS-(W)

1920x1080-pixels-DIAGNOSTIC-TEST-BURSARY-(E)

1920x1080-pixels-DIAGNOSTIC-TEST-BURSARY-(W)

1920x1080-pixels-ETHNICITY-EQUALITY-BURSARY-(E)

1920x1080-pixels-ETHNICITY-EQUALITY-BURSARY-(W)

1920x1080-pixels-FCES-TRAVEL-BURSARY-(E)

1920x1080-pixels-FCES-TRAVEL-BURSARY-(W)

1920x1080-pixels-PROGRESSION-BURSARY-(E)

1920x1080-pixels-PROGRESSION-BURSARY-(W)