Sut i baratoi ar gyfer Digwyddiad Dethol Addysg Gynradd

Primary Teaching .jpg

I astudio Addysgu Cynradd yma yn PDC, fe'ch gwahoddir i ddigwyddiad dethol y bydd angen i chi baratoi ar ei gyfer ymlaen llaw. 

Trefnir y diwrnod nid yn unig fel y gallwn asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs ond hefyd mae'n rhoi cyfle i chi ymweld â'r gampws, cwrdd â'r darlithwyr a'r myfyrwyr a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cwrs a bywyd myfyrwyr yng Nghasnewydd. 

Dylech fod yn ymwybodol bod ein cwrs Addysg Gynradd yn gofyn am gwblhau'r Digwyddiad Dethol Addysg Gynradd yn llwyddiannus. Bydd methu â mynychu Digwyddiad Dethol yn arwain at gais aflwyddiannus. I roi'r cyfle gorau i chi'ch hun lwyddo, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n paratoi ymlaen llaw gan y bydd y diwrnod yn gynnwys profion rhifedd a llythrennedd ar-lein yn ogystal â thrafodaeth grŵp, cyflwyniad a chyfweliad. 

Gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich digwyddiad ar y dudalen hon.