Gwobrwyo Ennillydd Gwobr Merêd

Trystan - Coleg Cymraeg Award

Mae’r Coleg Cymraeg wedi cyhoeddi mai Trystan ap Owen o Aberystwyth yw enillydd cyntaf Gwobr Merêd ac roedd stondin y Coleg yn orlawn ar ddydd Mawrth, Awst 4, pryd wnaeth Trystan dderbyn ei wobr.

Daeth nifer o enwebiadau i law ond penderfynwyd dyfarnu’r wobr i Trystan am yr hyn a gyflawnodd tra’n astudio gradd BA (Anrh) Theatr a Drama trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru.

Roedd Trystan, sydd newydd raddio â gradd dosbarth cyntaf a derbyn gwobr am gyfraniad eithriadol i’r cwrs, ar ben ei ddigon o dderbyn y newyddion:

‘‘Roedd cadw’r gyfrinach yn anodd ond mi wnes i ffonio Mam yn syth i’w hysbysu!"

Roedd taid Trystan, gafodd ei eni a’i fagu yn Llanegryn yn adnabod Merêd a’r teulu’n dda felly byddai wedi ymhyfrydu yn y ffaith mai Trystan yw deiliad cyntaf y wobr.

Yn ôl Trystan, ‘‘Bydd Merêd yn cael ei gofio am flynyddoedd i ddod ac mae'r wobr hon yn ffordd o ddathlu ei ymroddiad. Mae'n anrhydedd i fod y cyntaf i dderbyn y wobr ac rwy'n gobeithio y caiff y wobr ei dathlu a’i thrysori am flynyddoedd lawer.’’

Y tu hwnt i’r darlithoedd, bu Trystan yn weithgar iawn yn ystod ei dair blynedd ar Gampws Caerdydd y Brifysgol. Bu’n gyfrifol am sefydlu Cymdeithas Gymraeg y Brifysgol a bu’n gynrychiolydd llais myfyrwyr Cymraeg. Cafodd gyfle i gynrycholi’r Coleg Cymraeg fel llysgennad a bu’n arwain sesiynau drama dwyieithog i blant yn Sherman Cymru.