Llwyddiant Cwmni Pluen

BA (Anrh) Theatr a Drama - Llwyddiant Cwmni Pluen - llun.jpg

Mae Elgan Rhys a Gethin Evans, dau o’n cyn-fyfyrwyr ar y cwrs BA (Anrh) Theatr a Drama ym Mhrifysgol De Cymru, yn rhedeg un o gwmnïau Theatr fwyaf cyffroes Cymru.  Mae Cwmni Pluen yn mynd o nerth i nerth, wrth greu theatr wreiddiol a heriol.  Maent wedi cynhyrchu dwy sioe erbyn hyn; sef Llais/Voice a Ti.Me, gyda’r ddwy yn ennyn canmoliaeth frwdfrydig wrth gynulleidfaoedd amrywiol.  Dywed Gruffudd Eifion Owen, o gylchgrawn Barn am ei chynhyrchiad cyntaf: ‘Cynhyrchiad dewr a dirdynnol gan gwmni ifanc a chyffroes’, gyda phapur newydd y Scotsman yn dweud ‘An impassioned and sensitive response...’  Yn wir, ar draul eu llwyddiant, cafodd y cwmni gartref fel cwmni theatr breswyl cyntaf Sherman Cymru.

 

Mae Gethin ac Elgan yn grediniol bod y profiad a gawsant drwy astudio ar y radd wedi bod yn amhrisiadwy.  Dywed Gethin, sydd hefyd bellach yn Swyddog Cyswllt Artistig yn y Sherman, “Roedd hyfforddi ar y cwrs yn baratoad trylwyr i ddechrau gyrfa broffesiynol yn y diwydiant theatr. Mi wnaeth y cwrs herio a datblygu fy llais fel artist gan fy ysbrydoli i greu gwaith newydd a chyffroes. Roedd astudio yn y Gymraeg yn archwilio'n ddyfnach na'r iaith ei hun, gan ddadansoddi ein hunaniaeth fel cenedl a sut mae, neu dylai, hwn effeithio ar broses a chynnyrch ein celfyddyd.  Mi fydd Pluen yn parhau i greu gwaith sydd yn herio a diddanu cynulleidfaoedd gan ddefnyddio'r meddylfryd a'r sgiliau a gafodd eu meithrin ar y cwrs.”

 

Mae Elgan, sydd yn berfformiwr, sgriptiwr a dyfeisiwr, yn ychwanegu: "Does dim amheuaeth bod y cwrs yma yn ysbrydoliaeth ac yn ddylanwad mawr ar fy ngyrfa broffesiynol i o fewn y celfyddydau. Rhoddodd y cwrs yma’r cyfle imi archwilio a datblygu wahanol sgiliau megis dyfeisio, perfformio a sgriptio a hynny yn y Gymraeg. Cwrs sy’n amlygu pwysigrwydd eich hunaniaeth a’r ffordd dyled hynny fwydo mewn i unrhyw waith greadigol."

 

Edrychwn ymlaen at weld seren Cwmni Pluen yn esgyn hydynoed yn uwch yn y dyfodol.