Mwnci ar Dan

BA (Anrh) Theatr a Drama - Mwnci ar Dan - llun.jpg

Yn mis Awst 2015 bum yn gweithio gyda chwmni theatr Arad Goch yn cyfarwyddo cynhyrchiad newydd o Mwnci ar Dan, sef drama wnes i ysgrifennu a’i chyfarwyddo am y tro cyntaf yn 2007, ac sydd bellach ar gwricwlwm Drama TGAU yng Nghymru a Lloegr. Roeddwn yn ffodus i weithio gyda chast a chriw gwych, gan gynwys Rhianna Loren ac Aaron Davies, dau o raddedigion y cwrs Theatr a Drama yn yr ATRiuM, ac Andy Freeman sydd hefyd yn ddarlithydd achlysurol ar y cwrs. Roedd gweithio eto gyda yr actor a’r cerddor Llyr Edwards, sydd hefyd wedi cyfranu i BA Theatr a Drama yn brofiad gwych unwaith eto, ac fe roedd gweithio am y tro cyntaf gyda’r cerddor Gruff ab Arwel sy’n aelod o Palenco ac Omaloma, ac yn chware/trefnu llinynnau yn achlysurol gyda Gruff Rhys yn gret. Roedd y daith yn lwyddiant ysgubol eleni, a credaf y  gwelir Mwnci ar daith eto rhywbryd yn ystod y blynyddoedd nesaf.  


Mae Aaron a Rhianna newydd orffen sioe arall hefyd, sef 'Cysgu'n Brysur' a gynhyrchwyd gan gwmni theatr Arad Goch. Braf iawn oedd eu gweld yn troedio a hawlio rhai o brif lwyfannau Cymru gyda'r sioe gerdd egnïol yma.

Rwy’n defnyddio fy mhrofiad fel cyfarwyddwr a dramodydd yn gyson wrth ddysgu ar y cwrs ond mae’n dda i gymryd amser i arfer fy nghrefft fel rhan o’r diwydiant hefyd o bryd i’w gilydd.


Sera Moore WilliamsArweinydd cwrs BA Theatr a Drama