Cyn fyfyriwr ar Pobol y Cwm

Aled Thomas Media

Mae un o’n cyn-fyfyrwyr ar y radd BA (Anrh) Theatr a Drama, Aled Llŷr Thomas, yn wyneb cyfarwydd erbyn hyn ar, Pobol y Cwm, fel ‘y bachgen drwg sy’n athro da’, Tyler Davies-White.

Mae Aled hefyd wedi perfformio mewn ffilm o’r enw ‘Suburbs’ a gyfarwyddwyd gan Jeppe Ronde.  

Roedd yn chwarae un o griw ffrindiau, a bu’n ffilmio am fis. Mae hefyd wedi cyflwyno teledu plant i gwmni Tinopolis, sef rhaglen 'Y Pod Antur Cymraeg' ynghyd ag un o’n cyn-fyfyrwyr eraill ni, Mari Elen Jones.

Meddai Aled: "Yn ystod fy amser ar y cwrs Theatr a Drama ym Mhrifysgol De Cymru ac ers graddio, rwyf wedi derbyn nifer o rannau mewn gwahanol gynyrchiadau, sydd wedi rhoi llu o brofiadau i mi fel actor.

Yn fy marn i ni fyddwn wedi cyrraedd y nod yma heb gefnogaeth y cwrs Theatr a Drama.

Yn ystod fy amser yno dysgais nifer o dechnegau actio sydd wedi gwella fy safon i fel actor.

Ar ben hynny fe wnaeth y cwrs agor nifer o ddrysau i mi o ran gwneud cysylltiadau o fewn y diwydiant.

Mae'n gwrs arbennig a mwynheais bob eiliad ohono!”