Cyn fyfyriwr ar Pobol y Cwm

Aled Thomas Media

Mae un o’n cyn-fyfyrwyr ar y radd BA (Anrh) Theatr a Drama, Aled Llŷr Thomas, newydd ddechrau actio ar, Pobl y Cwm.  Mae’n chwarae  rhan ‘Tyler,’ sydd yn gymeriad direidus a fydd yn gymeriad hir dymor ar yr opera sebon poblogaidd.

Mae Aled hefyd wedi perfformio mewn ffilm o’r enw ‘Suburbs’ a gyfarwyddwyd gan Jeppe Ronde.  Roedd yn chwarae un o griw ffrindiau, a bu’n ffilmio am fis.  Gobeithir y bydd y ffilm yn cael ei rhyddhau yn y wlad hon y flwyddyn nesaf.  Mae hefyd wedi cyflwyno teledu plant i gwmni Tinopolis, sef rhaglen 'Y Pod Antur Cymraeg' ynghyd ag un o’n cyn-fyfyrwyr eraill ni, Mari Elen Jones.

Meddai Aled: "Yn ystod fy amser ar y cwrs Theatr a Drama ym Mhrifysgol De Cymru ac ers graddio, rwyf wedi derbyn nifer o rannau mewn gwahanol gynyrchiadau, sydd wedi rhoi llu o brofiadau i mi fel actor. Yn fy marn i ni fyddwn wedi cyrraedd y nod yma heb gefnogaeth y cwrs Theatr a Drama. Yn ystod fy amser yno dysgais nifer o dechnegau actio sydd wedi gwella fy safon i fel actor. Ar ben hynny fe wnaeth y cwrs agor nifer o ddrysau i mi o ran gwneud cysylltiadau o fewn y diwydiant. Mae'n gwrs arbennig a mwynheais bob eiliad ohono!”

Pob lwc i ti Aled, edrychwn ymlaen at ddilyn hynt a helynt ‘Tyler’!