Proffil aelod staff: Rhiannon Williams

Rhiannon Williams

Rhiannon Williams ydw i, a dwi’n ddarlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar y radd Theatr a Drama ym Mhrifysgol De Cymru.  Dwi’n weddol newydd i’r swydd yma, ond dwi wedi bod yn gweithio i’r Brifysgol ers rhyw bum mlynedd bellach.  Dyma ychydig o wybodaeth amdana i.

Bûm yn gweithio fel actores broffesiynol ers graddio yn 2002, yn bennaf gyda Chwmni Theatr Arad Goch.  Roeddwn wrth fy modd yn cyd-weithio gyda phlant a phobl ifanc, a thystiais i’r modd y gall Theatr gael effaith bositif ar fywydau pobl.  Gweithies fel perfformwraig gyda chwmnïau eraill ar amrywiaeth o ffurfiau o theatr; o theatr glasurol gyda Theatr Clwyd i theatr gorfforol gyda Dawns Dyfed.  Roedd gweithio fel intern gyda ‘The Wooster Group’ yn Efrog Newydd yn brofiad a gafodd ddylanwad arnaf hefyd, a rhoi blas i mi ar bosibiliadau theatr gyfredol.

Bues i ar gwrs cyfarwyddo Theatr gyda chwmni Living Pictures mewn cydweithrediad a Sherman Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru.  Digwyddodd y cwrs yma dros flwyddyn ar ffurf benwythnosau dwys.  Yn bennaf, roeddwn yn dysgu sut i gyfarwyddo yn null Stanislavski, gan weithio ar ystod o destunau a gydag actorion proffesiynol.  Roeddem hefyd wedi cael gweithdai gan lu o gyfarwyddwyr gwahanol a oeddent yn arbenigo mewn ffurfiau gwahanol o gyfarwyddo.  Roedd rhai uchafbwyntiau’n cynnwys gweithdai corfforol gyda Frantic Assembly, a dysgu am waith y cyfarwyddwr Michael Checkov.  Yn amlwg mae’r gwaith yma wedi dylanwadu’n fawr ar y math o addysgu dwi’n gwneud yn y Brifysgol, ac yn ogystal dwi wedi creu dolenni gyda rhai o brif Gwmnïau theatr Cymru, a dwi’n edrych ymlaen at ddatblygu gwaith gyda nhw yn y dyfodol.

Y pethau dwi’n hoffi fwyaf am BA Theatr a Drama....
Ble i ddechrau?!  Yn gyntaf, dwi’n teimlo ein bod ni fel staff yn frwdfrydig iawn ynglŷn â’n cwrs, ac yn gweithio’n galed er mwyn sicrhau bod yr egni yma’n treiddio i’n haddysgu ni.  Mae’n harbenigeddau ni fel staff yn amrywiol, felly rwy’n teimlo bod y myfyrwyr yn buddio o gael ystod o leisiau yn eu harwain.

Dwi’n addysgu ar sawl modiwl, ac mae gormod i ddweud am bob un ohonynt!  Ond dwi’n hoffi fod y cwrs yn cynnig cydbwysedd rhwng y gwaith ymarferol a’r gwaith ysgrifenedig.  Mae’r ddau agwedd hynny’n dylanwadu ar ei gilydd, ac mae’n dilyn felly fod ein myfyrwyr yn gymwys i berfformio mewn modd meddylgar, a’n gallu adlewyrchu ar eu gwaith ymarferol mewn modd deallus a’i osod mewn cyd-destun eang.

Mae’r Atrium yng nghanol Caerdydd, yng nghanol diwydiant y cyfryngau Cymraeg, ac mae’n cysylltiadau ni a’r diwydiant yn niferus.  Mae’r myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i greu dolenni holl bwysig gyda chwmnïau ac unigolion o fewn y Theatr a’r cyfryngau yn ehangach cyn eu bod yn graddio.


Mae’r myfyrwyr yn cael y cyfle i arloesi ac i dorri tir newydd.  Mae hyn i’w weld yng ngŵyl MAP, yn y modd y mae’r Brifysgol yn cydweithio gyda chwmni Theatr Arad Goch yn ystod Gŵyl Ryngwladol Agor Drysau, a thrwy greu gwaith egnïol sydd yn creu argraff bositif wrth gael ei ddangos yn gyhoeddus.


Dwi wrth fy modd yn gweld datblygiad y myfyrwyr o’r flwyddyn gyntaf i’r drydedd flwyddyn.  Mae’n bleser eu gweld yn aeddfedu ac yn canfod hyder yn eu lleisiau creadigol ei hunain.