MSc Strategic Procurement Management (weekend with exemptions - MDC)

Dull astudio
2019
Hyd Dyddiad Dechrau Campws Cod Campws
Rhan amser 1 Blwyddyn Hydref OFF-CAMPUS 5

Nodir ffioedd ar gyfer cyrsiau llawn amser fesul blwyddyn. Nodir ffioedd rhan amser fesul bob 20 credyd. Unwaith i chi gofrestru, bydd y ffi yn aros yr un peth trwy gydol eich amser yn astudio’r cwrs.

Costau Ychwanegol

Gall myfyrwyr gael gafael ar ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Gan amlaf, maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Cewch wybodaeth isod am unrhyw gostau ychwanegol, sy’n hanfodol neu’n ddewisol. Wrth reswm gall myfyrwyr ddewis prynu adnoddau personol eraill eu hunain, sy'n ychwanegol at y rheini a restrir i gefnogi eu hastudiaethau. Rhaid i fyfyrwyr dalu am gostau argraffu a'u deunyddiau ysgrifennu eu hunain.

Apply directly to the University if you are applying for a part-time, professional or postgraduate course, an Erasmus/Exchange programme, the Legal Practice (part-time) course, to top up your Foundation Degree or HND, or to transfer to USW from another institution.    

Apply now 

Admissions statement