Mae Prifysgol De Cymru yn falch o fod yn gweithio'n agos gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf i ddarparu llety ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2024, ym Mhontypridd.

Mae Neuaddau Preswyl y Myfyrwyr ar Gampws Trefforest (Pontypridd) ar gael i’w harchebu fel ystafelloedd unigol neu fel fflatiau cyfan (i grwpiau o hyd at 6 o bobl) yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst 2024.

I gael rhagor o wybodaeth am brisiau, cliciwch ar y dolenni isod:

Prisiau a gwybodaeth bwysig

Telerau ac amodau llawn

I archebu eich llety, llenwch y ffurflen hon: https://forms.office.com/e/c6EvYH5rLV

Mae parcio ar sail y cyntaf i’r felin am ffi o £2 y diwrnod.

_A7R2659
_A7R2643
_A7R2650