Film

Adnoddau technegol a ffilmio i’w llogi ar y campws

Nodir rhai o'r cyfleusterau mwyaf poblogaidd ar y campws i'w llogi isod.

 

Mae ein holl safleoedd yn dyblu fel lleoliadau ffilmio, sydd wedi cael eu defnyddio gan y BBC, Sky a Channel 4 ar gyfer ffilmio rhaglenni teledu amrywiol dros y blynyddoedd.

 

Canolfan efelychu clinigol: Mae ein canolfan efelychu clinigol o'r radd flaenaf yn efelychu amgylchedd GIG gofal acíwt yn gywir, gan gynnwys cyfleusterau clinigol realistig ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol yn gyffelyb, gan greu amgylchedd trochi sy'n ddilys ac yn heriol yn glinigol. Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Canolfan Efelychu Hydra: Mae Hydra yn gyfarpar technoleg hynod soffistigedig sy’n dysgu swyddogion heddlu i ddefnyddio sgiliau penodol a datblygu eu dealltwriaeth o'r gyfraith mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd plismona ymgolli a realistig. Mae'n cyflawni hyn trwy gyflwyno cymysgedd amrywiol o glipiau fideo, clipiau sain a thasgau ysgrifenedig i brofi galluoedd myfyrwyr yn y fan a'r lle. Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Cyfleusterau Hyfforddi Lleoliadau Trosedd: Mae adeilad yr Athro Bernard Knight yn gartref i'n cyfleusterau ymchwilio i leoliadau trosedd, gan gynnwys sawl efelychiad lleoliad trosedd realistig, boed yn fyrgleriaethau domestig, llofruddiaethau cymhleth a mwy. Mae’r cyfleuster hwn yn galluogi myfyrwyr fforensig i ddysgu am leoliadau trosedd mewn manylder. Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Stiwdios Cerdd: Wedi'u lleoli ar ein campws Atrium, mae gennym sawl stiwdio recordio o'r radd flaenaf sydd ar gael i'w llogi, ac sy’n cynnwys ystod o gyfarpar cerdd ar gyfer gweithwyr proffesiynol cerddorol o bob diwydiant a gallu.

 

Cyfleusterau Chwaraeon: Mae ein cyfleusterau chwaraeon, sydd o'r radd flaenaf, wedi cynnal gemau Cynghrair Genedlaethol Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, Pencampwriaethau Saethyddiaeth y Byd, Pentref Athletwyr Gemau’r URDD, a llu o wersylloedd hyfforddi ar y lefel uchaf. Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma