Mae gan Brifysgol De Cymru gyfleusterau o'r radd flaenaf ac offer sydd ar gael i'w llogi gan sefydliadau allanol fel diwydiant, elusennau a chwmnïau cynhyrchu cyfryngau.

P'un a ydych chi'n chwilio am labordai ac offer manyleb uchel i'ch cefnogi wrth ymchwilio a datblygu cynhyrchion a systemau newydd, neu eisiau mynediad i'n labordai, stiwdios neu gyfleusterau chwaraeon o safon diwydiant, gallwn helpu.

Chwilio am leoliad trawiadol i gynnal seremoni wobrwyo? Neu'n dechrau podlediad ac angen offer sain i sicrhau sŵn proffesiynol? Edrychwch ddim pellach na'n Cyfadran Busnes a Diwydiannau Creadigol (FBCI). Er mai prif ddefnydd ein cyfleusterau cyfadran a'n hoffer yw dysgu myfyrwyr, mae gennym hanes cryf o weithio gyda busnesau i ddarparu atebion creadigol.


Defnyddir y cyfleusterau a'r offer sydd wedi'u lleoli yn ein Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddorau (FCES) mewn ystod eang o ddiwydiannau, gan gynnwys gwyddoniaeth fforensig, gwyddorau materol, cemeg, fferyllol, meddygol, bwyd, electroneg, modurol, peirianneg, a llawer mwy. Gall ein hoffer trawiadol gael ei ddefnyddio gan sefydliadau allanol i hwyluso neu gefnogi prosiectau gwyddonol parhaus.


Mae ein Parc Chwaraeon 30 erw anhygoel, tŷ efelychu golygfeydd trosedd realistig ac offer labordy seicolegol o'r radd flaenaf i gyd yn rhan o'n cynnig Cyfadran Gwyddor Bywyd ac Addysg (FLSE). Rydym yn croesawu sefydliadau allanol o bob diwydiant i gysylltu a darganfod sut y gall cyfleuster FLSE a llogi offer eu helpu i gyrraedd eu nodau prosiect.