Cyfleusterau ar gyfer digwyddiadau:

 

Gyda chyfleusterau cynadledda a digwyddiadau o’r radd flaenaf ar gael ar ein safleoedd yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd, gan gynnwys canolfan gynadledda ymroddedig sy’n cynnwys 11 ystafell gyfarfod ym Mhontypridd, does dim amheuaeth y gallwn ddarparu gofod i chi.

 

·         Ystafelloedd mawr

·         Theatrau cyfoes

·         Neuaddau arddangos

·         Ystafelloedd bwrdd gweithredol

·         Stiwdio ddawns

·         Ystafelloedd cyfarfod

·         Gofod rhwydweithio

·         Cyfleusterau digwyddiadau chwaraeon

 

O deithiau preswyl i weithdai, cyfarfodydd preifat i seremonïau gwobrwyo, arddangosfeydd a mwy, mae’n bosibl trawsnewid ein holl safleoedd yn ofod ar gyfer cynnal digwyddiadau unigryw.

 

@ Y Ganolfan Gynadledda ym Mhontypridd

 

Rydym yn falch o gynnal ein lleoliad cynadledda pwrpasol, sydd wedi'i leoli ar gampws Trefforest. Gydag 11 ystafell gyfarfod, mae'r ganolfan yn elwa o:

 

-          Offer clyweledol ym mhob ystafell

-          Wi-Fi am ddim

-          Cymorth clyweledol safonol am ddim

-          Technegydd clyweledol / TG ymroddedig trwy gydol eich digwyddiad (dim cost ychwanegol)

-          Parcio am ddim* Cyfyngedig

-          Dodrefn hyblyg

-          Golau dydd naturiol

-          System aerdymheru

-          Dŵr potel gwydr ecogyfeillgar

-          Mannau addas ar gyfer rhwydweithio a lluniaeth

-          Pecynnau lluniaeth hyblyg

 

Ar ben hynny, gall tîm y Ganolfan Gynadledda ddarparu amcanbrisiau ar gyfer y gwasanaethau canlynol a fydd yn dyrchafu eich digwyddiad ymhellach, trwy berthnasoedd gwaith agos â chyflenwyr digwyddiadau lleol:

 

-          Ffilmio neu ffrydio eich digwyddiad

-          Systemau pleidleisio i annog rhyngweithio ac i gasglu adborth

-          System archebu ar-lein

-          Adloniant

-          Gofynion trafnidiaeth

-          Argraffu bathodynnau a choladu