Archebion Grwpiau Preswyl

 

Rydym yn rhedeg nifer o archebion grwpiau preswyl ar raddfa fawr, lle mae cleientiaid yn archebu ein llety, mannau cyfarfod, defnyddio ein Parc Chwaraeon a chyfleusterau arlwyo o'r radd flaenaf.

 

Gallwn hefyd ddarparu gwasanaethau ychwanegol i ategu'r archebion hyn, megis trafnidiaeth, gweithgareddau gyda'r nos oddi ar y safle, rheoli cynrychiolwyr, system archebu ar-lein a llawer mwy.