Wedi’i leoli yng nghanol y brifddinas, mae campws Atriwm PDC ychydig funudau ar droed o’r prif arcedau siopa, theatrau ac ardal caffis Caerdydd, a phum munud yn unig o Orsaf Ganolog Caerdydd. Mae yna hefyd ddigon o le parcio gerllaw, gyda’r M4 10 munud i ffwrdd mewn car.

Mae’r Atriwm yn gartref i gyfadran diwydiant creadigol y Brifysgol ac yn cynnig ystod amrywiol o gyfleusterau cynadledda a digwyddiadau ar gyfraddau cystadleuol yng nghanol y ddinas.


CYFLEUSTERAU’R ATRIWM:

 • Gofod Rhwydweithio a Chymdeithasu
 • YstafelloeddCyfarfod a Chynadleddau
 • Stiwdio Ddawns
 • Stiwdio Deledu  
 • Sinema 130 sedd
 • Prif ddarlithfa 160 sedd
 • Siopau a chaffi


Gyda chefnogaeth tîm profiadol o weithwyr digwyddiadau proffesiynol yn barod i ddiwallu eich holl anghenion, mae’r Atriwm yn darparu cyfleusterau cynadledda a digwyddiadau cyfoes gyda’r holl fanteision o gael prifddinas ar stepen y drws


I GEFNOGI EICH DIGWYDDIAD, RYDYM YN CYNNIG:


 • Wi-Fi am ddim
 • Offer clyweledol
 • Cefnogaeth dechnegol
 • Arlwyo ar y safle a bwydlenni wedi’u teilwra’n arbennig
 • Pecynnau rheoli digwyddiadau
 • Pecynnau llety i fynychwyr gyda gwestai cyfagos


Mae Atriwm Caerdydd yn un o dri  chyfleuster cynadleddau a digwyddiadau Prifysgol De Cymru. Mae cyfleusterau ychwanegol ac ategol wedi’u lleoli yn ein canolfan gynadledda bwrpasol ym Mhontypridd ac ar ein campws yng Nghasnewydd.

Atrium Theatre ATRiUM Welsh contact us