Rydym yn darparu amrediad o raglenni datblygu addysg a hyfforddiant, o gyrsiau byr i gymwysterau ffurfiol. 

Mae cryfhau eich sgiliau a datblygu'ch hun a'ch cyflogeion yn heriol ond yn hanfodol, a dyna pam mae'r cyrsiau a gynigir gennym a'r dulliau cyflwyno yn hyblyg. 

Os ydych chi'n edrych am rywbeth mwy teilwredig ar gyfer eich anghenion, byddwn yn hapus i weithio gyda chi i ddarparu rhywbeth a fydd yn fwy addas i chi.

CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]
F: 01443 482482
Twitter: @MasnacholPDC

Mae gwasanaethau masnachol USW yn ymrwymedig i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol