Trawsnewid eich yfory: Datblygu sgiliau yn y byd go iawn, ochr yn ochr ag arbenigwyr yn y byd go iawn, ar gyfer canlyniadau yn y byd go iawn.

Rydym yn gweithio gyda busnesau a'u gweithwyr i addasu, dylunio a darparu rhaglenni sy'n diwallu eu hanghenion unigol. Mae ein dulliau'n canolbwyntio ar ddysgu a chydweithio drwy brofiad i sicrhau bod sgiliau a gwybodaeth newydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn ac yn cael eu cymhwyso'n rheolaidd.


Rydym yn cynnig cyllid rhannol trwy ein Hacademi Dysgu Dwys ar gyfer ein rhaglenni mynediad agored a'n cyrsiau mewnol.

Lawrlwythwch ein calendr cwrs 2024

Be sy' mlaen

Calendar


Sesiwn Wybodaeth - ILM Qualifications 

Dewch i gwrdd â ni i archwilio'r Cymwysterau Arwain  (ILM L7)

Pryd: 22 Chwefror 2023

Lle: Timau

Amser: 10:00 - 11:00

‏‏‎ ‎

Calendar


Cynhadledd Hyfforddi Cymru

Archwilio esblygiad Hyfforddi, beth sy'n gweithio i'n harweinwyr a'u heriau yn y dyfodol.

Pryd: 16eg Mawrth 2023

Lle: Gwesty a Spa Holland House, Caerdydd

Amser: 09:00 - 17:00

‏‏‎ ‎

Calendar


Arwain Cynhadledd Trawsnewid Digidol

Bydd y gynhadledd yn archwilio sut mae arweinyddiaeth ddigidol yn trawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Pryd: Mawrth 2023 TBC

Lle: TBC

Amser: 09:00 - 17:00

Gydweithio

Mae gwasanaethau masnachol USW yn ymrwymedig i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol