Datblygiad Proffesiynol

Coronafeirws (COVID-19)

Yn sgil y datblygiadau cyfredol a'r ansicrwydd yn ymwneud â coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu gohirio holl gyrsiau proffesiynol Gwasanaethau  Masnachol PDC tan ddiwedd Awst 2020. 

Cysylltwch â uswcommercial@southwales.ac.uk os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu i ofyn i ni gysylltu â chi ar y ffôn. Mae prif wefan y Brifysgol yn cael ei diweddaru'n ddyddiol, am ragor o wybodaeth, ewch i

Rydym yn darparu amrediad o raglenni datblygu addysg a hyfforddiant, o gyrsiau byr i gymwysterau ffurfiol. 


Mae cryfhau eich sgiliau a datblygu'ch hun a'ch cyflogeion yn heriol ond yn hanfodol, a dyna pam mae'r cyrsiau a gynigir gennym a'r dulliau cyflwyno yn hyblyg. 


Os ydych chi'n edrych am rywbeth mwy teilwredig ar gyfer eich anghenion, byddwn yn hapus i weithio gyda chi i ddarparu rhywbeth a fydd yn fwy addas i chi.

CYSYLLTWCH Â NI

E: uswcommercial@southwales.ac.uk
F: 01443 482482
Twitter: @MasnacholPDC

Mae gwasanaethau masnachol USW yn ymrwymedig i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol