MAE NEWIDIADAU AR DROED

Mae angen set unigryw o sgiliau ac ymddygiadau i ddod yn arweinydd newidiadau. Darganfyddwch a datblygwch y cryfderau sydd eu hangen arnoch i wneud gwahaniaeth go iawn gyda chynnig Arweinyddiaeth a Rheoli Strategol Datblygiad Proffesiynol PDC. Bydd y rhaglen hon yn eich gadael yn barod i arwain. Drwy gyfrwng dysgu drwy brofiadau, byddwch yn herio eich agwedd, yn ogystal â chanfod cyfleoedd i’ch sefydliad sicrhau datrysiadau digidol mwy effeithiol, datblygu ei ecosystemau a sbarduno newidiadau arwyddocaol.

Cysylltwch â ni

E: [email protected]

F: 01443 482482

Twitter: @MasnacholPDC

Gellir cyflwyno'r cyrsiau uchod drwy ein rhaglen mynediad agored (rhithwir) neu fel rhaglenni teilwredig o fewn eich sefydliad. Os ydych yn bwriadu cael gafael ar gyllid ar eich cyfer chi neu'ch sefydliad, archwiliwch ein llwybrau ariannu neu gwnewch ymholiad i siarad â'n cynghorwyr.