HYFFORDDI AR GYFER ADDYSGWYR

Yn cydweithio mewn partneriaeth â Growth Coaching International rydym yn datblygu sgiliau hyfforddi o fewn arweinwyr addysg i’ch helpu i symud drwy heriau, i arfer ymagwedd hyfforddi o weithredu, a chefnogi eich ymarfer, a fydd yn cefnogi eich gweithlu a’u galluogi i ffynnu

Rydym yn gweld hyfforddi mewn addysg yn sgwrs 1-1 sy’n canolbwyntio ar gryfhau dysgu a datblygu drwy gynyddu hunanymwybyddiaeth, ymdeimlad o gyfrifoldeb personol, gyda’r hyfforddwr yn hwyluso dysgu hunangyfeiriedig yr hyfforddwyr drwy holi, gwrando gweithredol a her addas mewn amgylchedd cefnogol ac ymgysylltiol

CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]

F: 01443 482482

Twitter: @MasnacholPDC

Rhaglenni

Cyrsiau sydd ar ddod

Cynlluniwyd y rhaglen ragarweiniol hon i ddarparu trosolwg a rhywfaint o brofiad o sgyrsiau hyfforddi. Mae Sylfeini Arferion Hyfforddi yn adeiladu dealltwriaeth o sgyrsiau hyfforddi o fewn cyd-destunau addysgol. Mae’r rhaglen yn cyflwyno sgiliau hyfforddi i arweinyddion ysgol er mwyn iddynt allu cefnogi datblygiad eraill yn fwy effeithiol a chryfhau lefelau cymhelliant ac ymrwymiad

Mae’r rhaglen hon yn cyflwyno model lwyddiannus TWF Growth Coaching International ar gyfer arwain sgyrsiau gydag aelodau tîm. Rhaglen ymarferol yw Cyflwyniad i Arweinyddiaeth sy’n cyflwyno arweinwyr ysgolion i’r modd y gall sgiliau a chysyniadau hyfforddi gael eu cyd-blethu i ddull o arwain, gan ganolbwyntio ar gyfleoedd a heriau hyfforddi arweinyddiaeth.

CYNLLUNIWYD Y RHAGLEN HON I WNEUD Y CANLYNOL:

  • Darparu dealltwriaeth eglur o beth yw hyfforddi, a magu hyder i ddefnyddio’r fframwaith hyfforddi TWF ar unwaith
  • Darparu dull ymarferol o osod a chyflawni amcanion proffesiynol
  • Deall y gwahaniaeth rhwng hyfforddi ffurfiol ac ‘ymagwedd hyfforddi’
  • Cynnig cyfle i gael profiad uniongyrchol o effaith sgyrsiau hyfforddi o’u defnyddio gyda phynciau addysgol go iawn
  • Datblygu mwy o hyder a sgìl wrth roi adborth

Bydd pob sesiwn yn rhithiol gyda’r nos. Maen nhw’n 2 awr o hyd ac o 4yh – 6yh. 

Sylfeini Hyfforddi (3 sesiwn) - Chwefror 2022

Hyfforddi Arweinyddiaeth (6 sesiwn) - Chwefror 2022

Ymholwch yma

Gallwch archebu ar-lein yma NEU os hoffech gael eich anfonebu, defnyddiwch ein ffurflen archebu ar-lein

E-bostiwch [email protected] i archebu eich lle.

I gael mwy o wybodaeth am ymuno â’r cwrs mynediad agored, neu i gael rhywbeth mwy pwrpasol ar gyfer eich sefydliad, yna llanwch ein ffurflen ymholiad a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu.

MWY YMA