Mae’r Podlediad Hyfforddi a Mentora yn cynnig cefnogaeth helaeth ar gyfer hyfforddwyr drwy gasgliad o bodlediadau, blogiau, cyrsiau ar-lein, a digwyddiadau rhithiol.  

Rydym yn anelu at alluogi ymarferwyr unigol, a'r proffesiwn hyfforddi i ddatblygu strategaethau ac arferion sy'n darparu'r man cywir i'n cleientiaid (unigolion, arweinwyr a'u timau) gamu i'w rôl arweinyddiaeth angenrheidiol yn wyneb yr amgylchedd newidiol.

Daw’r podlediad yma i chi gan Ganolfan Hyfforddi Cymru. Mae’n ganolfan ragoriaeth ar gyfer hyfforddi yn PDC ac mae’n cefnogi datblygiad a thwf hyfforddwyr drwy hyfforddi, cymwysterau a’n cymuned ymarfer. 


Listen on AppleListen on Spotify

Tanysgrifiwch yma

Podlediad Hyfforddi

Cyfres 3

Cyfres 2

Cyfres 1