Pennod 2: Hyfforddi 2.0

Hyfforddi 2.0

Bydd Darren yn trafod lefelau hunanymwybyddiaeth fel dangosydd allweddol o gapasiti a gallu yng nghyd-destun arweinyddiaeth a hyfforddi. Sut mae'r lefelau hyn yn ddefnyddiol, a sut allwn ni roi sylw iddynt ar y pryd. Mae hefyd yn siarad am fanteision ei fframwaith Hyfforddi 2.0 newydd fel methodoleg neilltuol a swyddogaethol ar gyfer cefnogi arferion hyfforddi.

Gallwch wrando a thanysgrifio drwy Apple a Spotify. Ac os ydych am wybod mwy am waith  Maria, bydd modd ei gweld hi yn y Gynhadledd Hyfforddi ym mis Mawrth neu ddarllen ei blog diweddaraf ar y maes pwnc yma.

I gael gwybod mwy am y Podlediad Hyfforddi a Mentora neu am raglenni Hyfforddi PDC, gallwch holi yma.

Diolch am wrarndo a diolch i’n gwestai Dr Darren Stevens.

Tanysgrifio Nawr

Listen on Apple Listen on Spotify

Gwestai

Bywgraffiad

Hyfforddwyd yn 2005 yn NLP am 5 mlynedd. Yna, cefais PhD mewn datblygiad oedolion gan greu damcaniaeth newydd mewn seicoleg (Theori Datblygiad Adeiledig) sy'n cael effaith enfawr ar hyfforddi fel diwydiant. Creais fframwaith hyfforddi newydd (Hyfforddi 2.0) sy'n dechrau gyda chleient yn adeiladu ei hunan, yn hytrach na’i gyflwr problemus.

Mae 40 o bobl ledled y byd yn defnyddio fy fframwaith yn eu busnes hyfforddi ar hyn o bryd. Rwy'n gweithio gyda'r ICF i wneud proffil o tua 500 o hyfforddwyr i bennu lefelau hunanymwybyddiaeth. Rwy'n gobeithio sefydlu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer hyfforddwyr ym manc Wells Fargo yn Philadelphia. A byddaf yn dechrau corff llywodraethu newydd ar gyfer hyfforddwyr ledled y byd gan ddefnyddio fy fframwaith fel meincnod ar gyfer gallu hyfforddi.