SUT I GYLLIDO EICH CWRS AR-LEIN

Yn PDC, mae gennym yr adnoddau ariannol a’r gefnogaeth i’ch helpu i fuddsoddi yn eich dyfodol proffesiynol. 

Mae amrywiaeth o opsiynau i’w hystyried wrth benderfynu sut i gyllido eich cwrs ar-lein: 

  • Hunan gyllido – Os ydych yn bwriadu cyllido dysgu ar-lein eich hunan, mae’r dewis gennych i rannu’r gost a thalu fesul rhandaliad. 
  • Cyllido rhannol neu gyflawn gan gyflogwr – Os oes gan eich cyflogwr gyllideb ar gyfer hyfforddi, mae’n bosibl y bydd modd i chi sicrhau cyllido cwrs yn rhannol neu’n gyflawn. Siaradwch ag aelod o’ch tîm AD. 
  • Defnyddio ein ffynonellau cyllido – Mae sawl cynllun cyllido ar gael, weithiau wedi’u cyllido gan y llywodraeth neu yn rhan o fframwaith cymeradwy ar gyfer dysgu a datblygu. 

CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]
F: 01443 482482

Twitter: @USWCommercial

EIN CYFLEOEDD CYLLIDO

Efallai eich bod yn gymwys i dderbyn cyllido rhannol neu gyflawn ar gyfer rhai o’r cyrsiau rydym yn eu cynnig. I ddarganfod os oes modd i chi gael mynediad i’ch cwrs drwy lwybr cyllido, edrychwch isod.  

Mae’n werth gwneud ymchwil i weld beth sydd ar gael cyn gynted â phosibl, gan neilltuo digon o amser i wirio os ydych yn gymwys i dderbyn cyllido allanol a chofio am unrhyw derfynau amser cysylltiedig ar gyfer cyllido neu wneud cais am gyrsiau eu hunain. 

Mae’r arfau a’r adnoddau ar gael gennym i archwilio’r hyn fydd yn eich helpu i wneud penderfyniad cytbwys. Neu gallwch drefnu ymgynghoriad 1-1 gyda’n tîm. I wneud hyn, byddwch cystal â llanw ein ffurflen ymholiad. 

Cyfraddau consesiynol

Mae gostyngiad ar gael ar gynhyrchion dethol ar gyfer archeb luosog.  

Mae gostyngiad o 10% hefyd ar gyfer unrhyw fyfyriwr PDC, aelod o staff neu Gyn-fyfyrwyr.  

Sylwch, nid yw cyfraddau consesiynau'n berthnasol os ydych yn defnyddio ein rhaglenni drwy lwybr a ariennir.