CYMWYSTERAU ARWAIN A HYFFORDDI ILM

Darganfyddwch a datblygu'r cryfderau sydd eu hangen arnoch i wneud gwahaniaeth gwirioneddol gyda rhaglenni ILM PDC.

Trwy fyfyrio'n feirniadol, byddwch yn herio'ch meddwl eich hun, yn ogystal â nodi cyfleoedd i esblygu. Mae ein rhaglenni wedi'u cynllunio i'ch arfogi â gwybodaeth a hyder, gan eich galluogi i wireddu atebion mwy effeithiol a sbarduno newid ystyrlon.

Cysylltwch â ni

Neu cysylltwch â ni ar Twitter a LinkedIn

Gellir cyflwyno'r cyrsiau uchod drwy ein rhaglen mynediad agored (rhithwir) neu fel rhaglenni teilwredig o fewn eich sefydliad. Os ydych yn bwriadu cael gafael ar gyllid ar eich cyfer chi neu'ch sefydliad, archwiliwch ein llwybrau ariannu neu gwnewch ymholiad i siarad â'n cynghorwyr.