Cyrsiau Byr

Helpu Gweithwyr Proffesiynol i Lwyddo 

Mae ein hamrediad cyffrous o gyrsiau arbenigol yn ffordd wych o symud ymlaen yn eich gyrfa, i ddysgu gwybodaeth ddiweddaraf y diwydiant neu i ddysgu rhywbeth newydd. 

Mae ein cyrsiau byr wedi'u cynllunio ar gyfer unigolion sydd am loywi neu ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd mewn maes penodol. Gallwch gyfuno unrhyw ddetholiad o raglenni i greu eich taith ddysgu eich hun lle rydych yn gosod y cyflymder.

Mae'r rhaglenni hyn hefyd yn cynnig ffordd hyblyg a chost-effeithiol i sefydliadau ddatblygu unigolion neu dimau. Gallwn addasu unrhyw gyfuniad o raglenni gydag elfennau pwrpasol ychwanegol i greu atebion newydd wedi'u teilwra i anghenion eich sefydliad.

CYSYLLTWCH Â NI

E: uswcommercial@southwales.ac.uk
F: 01443 482482
Twitter: @USWCommercial