Helpu Gweithwyr Proffesiynol i Lwyddo 

Mae ein hamrediad cyffrous o gyrsiau arbenigol yn ffordd wych o symud ymlaen yn eich gyrfa, i ddysgu gwybodaeth ddiweddaraf y diwydiant neu i ddysgu rhywbeth newydd. 

Mae ein cyrsiau byr wedi'u cynllunio ar gyfer unigolion sydd am loywi neu ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd mewn maes penodol. Gallwch gyfuno unrhyw ddetholiad o raglenni i greu eich taith ddysgu eich hun lle rydych yn gosod y cyflymder.

Mae'r rhaglenni hyn hefyd yn cynnig ffordd hyblyg a chost-effeithiol i sefydliadau ddatblygu unigolion neu dimau. Gallwn addasu unrhyw gyfuniad o raglenni gydag elfennau pwrpasol ychwanegol i greu atebion newydd wedi'u teilwra i anghenion eich sefydliad.

CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]
F: 01443 482482
Twitter: @USWCommercial

ARWEINYDDIAETH

Wedi'i ddylunio i arfogi arweinwyr gyda'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol i arwain timau mewn byd busnes sy'n newid yn barhaus.

Dyddiad: 17 Chwefror 2023

17, 24 Chwefror a 3, 10 Mawrth 2023

Amser: 09:30am - 13:00pm

Mae'r heriau sy'n ein hwynebu wrth ddarparu ein gwasanaethau yn lluosog ac yn gymhleth.  Mae angen i unrhyw atebion gael y defnyddiwr gwasanaeth yn greiddiol. Bydd y rhaglen 4 x 1/2 diwrnod hwn yn rhoi proses i chi ddylunio neu ailgynllunio eich darpariaeth gwasanaeth i ymateb i'r heriau y mae ein defnyddwyr yn eu hwynebu drwy arloesi, positifrwydd, ac empathi. Mwy o fanylion yma

Archebwch yma

Y cwrs hwn yw £880. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, mae angen ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £440. 

RHEOLI PROSIECT

Mae'r cyrsiau hyn yn canolbwyntio ar wybodaeth a sgiliau rheoli prosiectau eang ar draws cylch bywyd y prosiect.

Dyddiad: 24 Mawrth 2023 (9:30 - 12:30)

Archebwch yma

Mae'r rhaglen ryngweithiol 1 diwrnod byr hon yn caniatáu i chi archwilio egwyddorion Rheoli Prosiect Agile a dysgu rhai offer a thechnegau i gynllunio'n well, cyfathrebu'n well a datblygu ymddygiadau i gyflawni eich prosiectau ar gyflymder cyflymach a mwy deinamig. Mae'r rhaglen hon yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â chyflwyno prosiectau. 

Archebwch yma

Cwrs hwn yw £220. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, rhaid cael ffi o gyfraniad 50% gan gyflogwr o £110.

Dyddiad: 16 Chwefror 2023 (9:30 - 12:30)

Archebwch yma

Dyddiad: 12 Mawrth 2023 (9:30 - 12:30)

Archebwch yma

Gall manteision rhedeg prosiect neu raglen fod yn wirioneddol drawsnewidiol, fodd bynnag, os nad ydym yn nodi gwir werth yr hyn yr ydym yn ei wneud yna pam yr ydym yn ei wneud.  Bydd y rhaglen hon yn sicrhau eich bod yn gwybod ac yn deall sut i echdynnu gwerth a'i gyfleu'n glir.  Mae'r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â'r prosiectau a'r rhaglenni cyflwyno. 

Archebwch yma

Cwrs hwn yw £220. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, rhaid cael ffi o gyfraniad 50% gan gyflogwr o £110

Dyddiad: 1 Chwefror 2023

Cyn i chi geisio datrys problem fawr, mae angen i chi ddeall achos y broblem a'r dibyniaethau dan sylw. Bydd y rhaglen hon yn eich datblygu chi i ddatrys problemau ac i wneud penderfyniadau drwy roi cynnig ar ein ffyrdd newydd o fynd i'r afael â'r heriau rydych chi'n eu hwynebu. Mae'r rhaglen hon ar gyfer unrhyw un sydd mewn rôl rheoli llinell neu wneud penderfyniadau. 

Archebwch yma

Cwrs hwn yw £220. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, rhaid cael ffi o gyfraniad 50% gan gyflogwr o £110

Dyddiad: 24 Marwth 2023

Mae angen i'r ymchwil rydych chi'n ei gwneud gael effaith a gwneud rhywbeth i lywio neu ddechrau gwella bywydau pobl.  Bydd y rhaglen hon yn herio eich ffordd o feddwl beth yw'r effaith honno a sut i sicrhau eich bod yn gofyn y cwestiynau cywir i chi'ch hun.  Addas ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â phrosiectau ymchwil.

Cyrsiau sydd ar y gweill: 

Dechrau: 24 Mawrth 2023 (9:30am - 12:30pm)

Cyflwynir y cwrs rhithiol 4 diwrnod hwn ar 24 Mawrth 2023, 28 Ebrill 2023, 18 Mai 2023 a 22 Mehefin 2023

Archebwch yma

Y cwrs hwn yw £880. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £440. 

Trawsnewid Digidol

Yn y cyrsiau byr hyn byddwch yn archwilio sut mae'r dirwedd dechnolegol sy'n symud yn dod â buddion iddo y gellir eu harnesu gan eich sefydliad er budd eich gweithwyr a'ch cwsmeriaid

Dyddiad: 1 Mawrth 2023 (9:30 - 12:30)

Mae digidol yn llawer mwy na TG ac mae ganddo ystyr gwahanol i wahanol bobl. Mae'r rhaglen hon yn eich cyflwyno i'r hyn y mae digidol yn ei olygu mewn gwirionedd a sut mae'n effeithio arnon ni yn ein gwaith bob dydd ar ôl y pandemig. Sut allwn ni gymryd rhan mewn gwneud gwahaniaeth i ddefnyddwyr ein gwasanaeth, drwy feddwl yn fwy digidol? Mae'r rhaglen hon ar gyfer unrhyw un ar unrhyw lefel o'r sefydliad a hoffai archwilio'r byd digidol. 

Archebwch yma

Cwrs hwn yw £220. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, rhaid cael ffi o gyfraniad 50% gan gyflogwr o £110


Mae'r rhaglenni hyn hefyd yn cynnig ffordd hyblyg a chost-effeithiol i sefydliadau ddatblygu unigolion neu dimau. Gallwn addasu unrhyw gyfuniad o raglenni gydag elfennau pwrpasol ychwanegol i greu atebion newydd wedi'u teilwra i anghenion eich sefydliad. Gwnewch ymholiad i gael ymgynghoriad pwrpasol.