Pennod 1: Y Symbylwyr

Y Symbylwyr

Hwn yw Podlediad Rheoli Newidiadau gan Brifysgol De Cymru. Yn ymuno â Dr Louise Bright mae Miles Huckle, arbenigwr mewn rheoli a hyfforddi newidiadau. Byddant yn trafod yn pandemig a’r modd y mae hyn wedi cyflymu newid sefydliadol. Dyma bodlediad cyntaf Rheoli Newidiadau ble byddant yn mynd ar drywydd meddwl yn glir yn ystod cyfnod o newid, archwilio sut y gall arweinwyr ganolbwyntio’n wirioneddol ar yr hyn sydd yn bwysig ac a fydd yn y pen draw yn helpu’r sefydliad i ffynnu.

Mae sefydliadau wedi derbyn heriau milain; mae Miles yn rhannu’r patrymu allweddol mae’n dechrau eu gweld sy’n wirioneddol yn helpu sefydliadau i droi’n gyflym. Cafodd sefydliadau eu gorfodi i dorri tir newydd a’r pandemig presennol yw’r symbylydd.

Gwrandewch ar Louise a Miles wrth iddynt ddadansoddi rhai o’r enghreifftiau o arweiniad hyn mewn cyfnod nas gwelwyd ei debyg erioed o’r blaen.

Os ydych am glywed mwy o’r Podlediad Rheoli Newidiadau neu’r rhaglen Crewyr Newidiadau, cliciwch yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Miles Huckle

BLOGIAU CRËWR NEWID