Pennod 2: Adeiladu Ymrwymiad

Adeiladu Ymrwymiad

Dyma'r podlediad rheoli newid gan Brifysgol De Cymru. Yn ymuno â Dr Louise Bright Mae Rob Baker, arbenigwr adnoddau dynol ac ymgynghorydd, ar sut i sicrhau eu bod yn ymgysylltu â staff ac yn profi newid mawr.

Yn y digwyddiad hwn, byddant yn trafod sut mae'r bobl mewn sefydliadau yn hanfodol i oroesi'r heriau y mae'r pandemig wedi eu cyflwyno i fusnesau.

Dyma'r ail o'r podlediad rheoli newid lle byddan nhw'n plymio'n ddwfn i ymgysylltu ac yn rhannu enghreifftiau o ble mae wedi gweithio'n dda a beth sydd angen i arweinwyr ei wneud i ddod â phobl gyda nhw.

Roedd Rob wedi bathu'r ymadrodd "sbectrwm o positifrwydd" y mae'n ei ddefnyddio i ddisgrifio'r lefelau ymgysylltu, o'r cychwyn cyntaf lle mae staff yn union yr un fath, ynghyd â'ch hyrwyddwyr absoliwt. Mae'n rhannu gyda ni pa mor hawdd yw hi i "syrthio oddi ar yr ymyl" os mai dim ond ar ddechrau'r sbectrwm hwn yr ydych chi, lle gallai staff brofi pethau fel addewidion wedi'u torri. 

Gwrandewch ar Louise a Rob wrth iddyn nhw rannu enghreifftiau o'r modd y mae angen i arweinwyr feithrin ymgysylltiad ar draws eu sefydliadau ar adeg pan nad yw erioed wedi bod mor hanfodol. 

BLOGIAU CRËWR NEWID