Ailfeddwl Strategaeth

Dyma Bodlediad Rheoli Newid Prifysgol De Cymru. Mae Andrew Price, Arbenigwr ac Ymgynghorwr Strategaeth, yn ymuno â'r Dr Louise Bright. Yn y bennod hon, byddant yn trafod sut mae'r bobl o fewn sefydliadau'n hanfodol o ran goroesi'r heriau mae'r pandemig wedi'u hachosi i fusnesau, wrth iddynt fynd i'r afael â mythau strategaeth a dulliau y gall sefydliadau eu defnyddio i ailfeddwl eu strategaeth.

Strategaeth yw un o'r geiriau a ddefnyddir yn rhy aml, ond heb lawer o ddealltwriaeth ohono, ym myd busnes. Mae busnesau sydd â strategaeth dda yn monitro'r strategaeth yn gyson ac yn barod i wneud newidiadau, ac mae'r pandemig cyfredol yn gwneud hyn yn bwysicach fyth.
Dyma'r drydedd bodlediad Rheoli Newid pan fyddant yn edrych ar strategaeth mewn manylder ac yn rhannu esiamplau o adegau pan mae wedi gweithio'n dda a'r pethau sydd angen i arweinwyr eu gwneud i ddod â phobl gyda nhw. 


Os ydych am glywed mwy o’r Podlediad Rheoli Newid neu’r rhaglen Crewyr Newid, cliciwch yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Andrew Price.

tanysgrifio nawr

Listen on AppleListen on Spotify

PODLEDIAD RHEOLI NEWID

BLOGIAU CRËWR NEWID