Galluogi dulliau newydd o weithio

Mae'r Dr Amanda Smith o'r Ganolfan Datblygiad Proffesiynol yn ymuno â'r Dr Louise Bright. Yn y bennod hon, byddant yn trafod ffyrdd newydd o weithio ar gyfer timau ac arferion da wrth gyfathrebu a chynllunio newidiadau.  

Mae sefydliadau wedi gorfod newid eu ffordd o weithio'n sydyn iawn, dyma'r Dr Amanda Smith yn tynnu sylw at bwysigrwydd cyfathrebu clir a'r rhagdybiaethau cyffredin a all faglu arweinwyr yn y modd newydd hwn o weithio.  
Mae'r Dr Smith yn tynnu sylw at y ffaith na fod hanfodion arweinyddiaeth yn newid, rhaid cael ffocws ar ein pobl trwy ddangos gwir chwilfrydedd yn ein timau, gwrando arnyn nhw a gwrando ar eu datrysiadau.  


Os ydych am glywed mwy o’r Podlediad Rheoli Newid neu’r rhaglen Crewyr Newid, cliciwch yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Dr Amanda Smith.

tanysgrifio nawr

Listen on AppleListen on Spotify

PODLEDIAD RHEOLI NEWID

BLOGIAU CRËWR NEWID