Pennod 5: Adeiladu Gwydnwch

Adeiladu Gwydnwch

Bydd Pam Heneberry o'r Ganolfan Datblygiad Proffesiynol yn ymuno â'r Dr Louise Bright a minnau. Yn y bennod hon, byddwn yn trafod gwydnwch yn ystod cyfnodau o newid.  

Ni ddylai hyfforddiant gwydnwch fod yn rhywbeth adferol, mae angen ei ymgorffori yn y diwylliant.  Dylai sefydliadau gwydn flaenoriaethu diwylliant, rheolaeth, strategaeth ac arweinyddiaeth gadarn.  Ar adegau, gellir ystyried arweinyddiaeth fel pont rhwng gwydnwch unigol a sefydliadol.  
Gwrandewch nawr i ddysgu pethau ymarferol y gall rheolwyr eu gwneud i helpu hyrwyddo gwydnwch yn ystod cyfnod o newid. 


Os ydych am glywed mwy o’r Podlediad Rheoli Newid neu’r rhaglen Crewyr Newid, cliciwch yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Pam Heneberry.

tanysgrifio nawr

Listen on AppleListen on Spotify

PODLEDIAD RHEOLI NEWID

BLOGIAU CRËWR NEWID