Ymgorffori Newid

A yw'n haws addasu a gwneud newidiadau pan fod yna ymdeimlad o frys neu argyfwng (megis pandemig byd-eang)?  Mae'r Dr Arthur Turner o'r Ganolfan Datblygiad Proffesiynol yn ymuno â'r Dr Louise Bright a minnau. Yn y bennod hon, byddwn yn trafod ymgorffori newid o fewn timau a sefydliadau.  

Rydym yn gwybod bod cael diben yn symbylu pobl i ymateb. Weithiau gyda newid, mae pwysau arnoch i wneud y pethau hyn, felly mae angen i arweinwyr feddwl am beth sy'n digwydd er mwyn gwneud y penderfyniad cywir ac mae angen cael cydbwysedd ac adlewyrchiad cyn i chi wneud penderfyniadau nad allwch chi eu dad-wneud.  

Mae pobl yn cymryd ysbrydoliaeth o fannau annisgwyl, mae'r gallu ym mhob un ohonom i ddefnyddio creadigrwydd i ddatrys problemau.  Mae angen i'n harweinwyr ystyried y ffeithiau'n bwyllog, gydag ysgeintiad o greadigrwydd i helpu eu timau ddod allan yr ochr arall o'r sefyllfa hon mewn modd cydweithredol ac i ymgorffori'r newidiadau hyn yn gadarn er mwyn i sefydliadau allu ffynnu.  


Os ydych am glywed mwy o’r Podlediad Rheoli Newid neu’r rhaglen Crewyr Newid, cliciwch yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Dr Arthur Turner.

tanysgrifio nawr

Listen on AppleListen on Spotify

PODLEDIAD RHEOLI NEWID

BLOGIAU CRËWR NEWID