Podlediad Rheoli Newid


Bydd y Podlediad Rheoli Newid, wedi'i gyflwyno gan y Dr Louise Bright, Cyfarwyddwr Ymgysylltiad Busnes ac Ymchwil yn PDC, yn rhoi mynediad arbennig i chi at arweinwyr meddwl PDC sy'n chwarae rôl flaenllaw yn cefnogi sefydliadau i ddatrys eu problemau busnes. 


Byddwn yn cynnwys gwesteion arbennig a fydd yn rhoi eu safbwyntiau onest ar eu profiadau o newid, yr effaith a gafodd arnyn nhw, eu timau a'u sefydliadau.

tanysgrifio nawr

Listen on Apple

Listen on Spotify

Cyfres 2

cyfres 1