Adeiladu ymddiriedaeth

Gall timau camweithredol dorri gweithleoedd. Yn ei lyfr ‘The FIVE Dysfunctions of a TEAM, mae Patrick Lencioni yn datgelu ymddiriedaeth fel y sylfaen bwysicaf i adeiladu timau cydlynol a hynod weithredol. Mae'r bennod hon yn archwilio pam mae sylfaen ymddiriedaeth yn fwy perthnasol nag erioed ym myd VUCA y dyddiau hyn o dimau'n gorfod ymateb i sefyllfaoedd heriol cyson, gan gynllunio ymlaen llaw oll wrth weithio o bell 


Os ydych am glywed mwy o’r Podlediad Rheoli Newid neu’r rhaglen Crewyr Newid, cliciwch yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Kevin Christie.

tanysgrifio nawr

Listen on AppleListen on Spotify

BLOGIAU CRËWR NEWID